Information

AIR Sörmland tar en paus

 

Under två år har vi genomfört ett lyckat pilotprojekt med AIR Sörmland. Två inbjudna konstnärer, Paula Urbano och Johanna Adebäck, har under testperioden berikat det Sörmländska kulturlivet.

 

Initiativet till AIR Sörmland togs av ArtLab Gnesta som också hållit i värdskapet. Sörmlands Museum har som samarbetspart stått för delar av finansieringen. Projektägandet lämnas från och med 2015 över till Sörmlands museum.

 

För att hitta en bra och stadig lösning på hur projektet ska leva vidare tar vi detta år en paus. Vår ambition är att AIR Sörmland ska fortleva och bli en angelägenhet för hela länet. Arbetsgruppen har därför beslutat att ställa in årets stipendier.

 

Sörmlands Museum, Art Lab Gnesta, Eskilstuna konstmuseum, Katrineholms konsthall och Ebelingmuseet.